Vermogens-
beheer

Lees hier alle vermogensbeheer en aanverwante artikelen

Beleggen

Lees hier alles over beleggen en aanverwante artikelen

Fiscaal

Lees hier alles over fiscaal en aanverwante artikelen

Vermogensbeheer Journaal

homeBeleggen › De dag die je wist dat zou komen…

donderdag 26 april 2018

De dag die je wist dat zou komen…

2 juli - door: in: Beleggen

De afgelopen maand hebben we op de markten een aanzienlijke correctie gezien. Aanleiding hiervoor was dat de FED in mei de eerste signalen afgaf dat hun beleid om iedere maand obligaties op te kopen en hiermee nieuw geld in de markt te pompen eindig is. Afgelopen week maakte de voorzitter van de FED Ben Bernanke dit concreet door na de maandelijkse vergadering in de persconferentie te vertellen dat zij voornemens zijn dit jaar een begin te maken met het verminderen van deze aankopen. Bernanke vertelde ook dat de FED naar verwachting medio volgende jaar zal stoppen met het opkoopprogramma. Maar dit gebeurt alleen als de economische verwachtingen uitkomen. Ofwel in de woorden van Bernanke zelf

“If you draw the conclusion that I just said that our policies — that our purchases will end in the middle of next year, you’ve drawn the wrong conclusion, because our purchases are tied to what happens in the economy,” he said. “If the economy does not improve along the lines that we expect, we will provide additional support.”

De FED houdt op dit moment vast aan hetzelfde bedrag van $ 85 miljard per maand om obligaties te kopen en zo liquide middelen in de markt te pompen. Daarnaast helpt de FED de economie door de rentetarieven in de Verenigde Staten op ongeveer nul procent te houden. De FED heeft aangegeven dat zij de geldmarktrente op dit niveau willen handhaven tot tenminste 2015.

Je zou kunnen denken dat de economen zouden reageren met het antwoord: “wij  wisten dat deze dag zou komen, er komt een keer een einde aan dit beleid dat zijn weerga in de economische geschiedenis niet kent. We verwelkomen dit beleid want de FED doet dit omdat zij verbeteringen zien in de economie en wil voorkomen dat inflatie in de komende jaren fors gaat oplopen”. Op de universiteit leerde ik dat dat markten efficiënt zijn, dat betekent dat alle informatie altijd in de koersen is verwerkt, dat marktparticipanten rationele verwachtingen hebben en markten daarom rationeel zijn. Omdat deze beleidswijziging al werd verwacht hoeven markten hierop dus niet te reageren. We hebben de afgelopen maand gezien dat de theorie niet juist is. De markt werd geregeerd door angst en er werd massaal verkocht. Het begon bij obligaties, ging door naar aandelenmarkten en verder naar grondstoffen en goud. Markten die het de afgelopen jaren goed gedaan hebben, mede omdat er veel liquiditeiten naar toe zijn gestroomd (vooral emerging markets) kregen hardere klappen dan de markten die als veiliger worden gezien, maar ook deze laatsten konden zich niet onttrekken aan de misère. De laatste dagen herstelt de markt weer en komt wat meer tot rust.

In de vorige Birchview werd de conclusie getrokken dat de inflatie voorlopig laag zal blijven en dat de FED daarom nog niet zal eindigen met haar huidige beleid. De gedachte toen was dat de FED hiermee einde van het derde/begin van het vierde kwartaal van dit jaar zou beginnen met de afbouw van de aankopen. Daarom achtte ik het nog te vroeg om risico in de portefeuille af te bouwen. Hoewel mijn visie over het beleid van de FED ongewijzigd is, heb ik ongelijk gekregen met mijn visie over een marktcorrectie. Die is er wel gekomen. Om dat in perspectief te plaatsen: aandelen zijn sinds het hoogtepunt op 20 mei tot 27 juni wereldwijd ongeveer 7% gedaald (in Euro), Amerikaanse aandelen zijn het minst gedaald en emerging markets met meest gedaald. De tienjaarsrente in de VS is in één maand gestegen 0,5% en in Nederland met 0,4%.

Als we kijken naar hoe de economie zich ontwikkelt dan blijft dit gematigd positief. We kruipen uit het dal maar in een laag tempo. Zoals eerder gezegd, we zitten in een krediet- en balansrecessie en de tijd die nodig is om uit een dergelijke recessie te komen is nu eenmaal veel groter dan uit een winstrecessie. Dit beeld is niet nieuw en ook niet gewijzigd in de laatste maanden. We zien dat de VS al verder in de herstelfase zijn dan Europa en dat de structurele voorwaarden voor verdere groei in de VS beter zijn dan in Europa (bevolkingsgroei en samenstelling, innovatie, ontwikkeling nieuwe energiebronnen). Japan blijft een vraagteken, er zijn grote stimuleringsmaatregelen doorgevoerd en die lijken succes te hebben maar er moeten ook hervormingen plaatsvinden en die zijn tot nu toe zeer beperkt geweest. De markten hopen dat premier Abe deze gaat aankondigen na de Hogerhuisverkiezingen in juli, maar de Japanners hebben al vaker de markten teleurgesteld als het gaat om hervormingen. Als dit niet gebeurt dan zal het optimisme over Japan waarschijnlijk weer verdwijnen. In China is het onrustig. Vorige week zagen we de geldmarktrente snel oplopen omdat de Centrale Bank in China weigerde extra liquiditeiten in de markt te pompen. Dit kan gezien worden als een teken dat ook in China de kredietgroei gaat worden afgeremd door de overheid. Hierdoor kan de economische groei daar lager uitvallen dan nu door veel economen wordt verwacht. De vraag is wat de doelstellingen van de nieuwe leiders in China zijn? Mogelijk is het hun streven de economie om te vormen tot een economie waarbij consumptie een grotere rol en investeringen een kleinere rol spelen. Dat betekent wellicht dat zij bereid zijn om op korte termijn genoegen te nemen met een lagere groei en zich te focussen op hun lange termijn doelstelling.

Beleid

Wat betekent dit alles voor het te voeren beleggingsbeleid? Als we abstraheren van de onrust in de markten en ons focussen op de fundamentele economische ontwikkelingen, dan kunnen we concluderen dat de waardering van aandelen in vergelijking met obligaties aantrekkelijk is. De rente is de laatste maand weliswaar gestegen maar is nog altijd laag en het risico dat de rente nog verder stijgt blijft aanwezig. Anderzijds zullen de centrale banken de geldmarktrente voorlopig niet verhogen hetgeen een anker geeft aan de rentecurve. De markt wordt op dit moment meer gedreven door angst dan door rationele verwachtingen. De angst dat er minder liquiditeit de markt in blijft stromen, leidt er toe dat men zich terugtrekt uit markten die hiervoor het meest gevoelig zijn. Deze angst kan leiden tot verdere correcties juist in die markten. Wij hebben besloten vast te houden aan onze fundamentele visie en daarom het huidige beleid niet te wijzigen. De correctie van de afgelopen maand heeft er toe geleid dat aandelen qua waardering aantrekkelijker zijn geworden. Daarom blijven wij overwogen in aandelen en onderwogen is obligaties. We houden de looptijd van de obligatieportefeuilles relatief laag, daarmee blijft de gevoeligheid voor rentestijgingen beperkt.

Zoeken

Nieuwsbrief

Twitterfeed

@Efidenz: #positie #vermogensbeheer https://t.co/jHQsiS7ZF5
@DeeTimmermans: #Vermogensbeheerder zet #klimaatontkenners voor het blok aldus Finanz. Nieuwe trend? https://t.co/ATZfkm4XH3 VBDO… https://t.co/MagSnIxcJ4
@nielsSchreyers: Een voorproefje van eigentijds vermogensbeheer voor #belfius https://t.co/XF92CMr1LH

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook