Vermogens-
beheer

Lees hier alle vermogensbeheer en aanverwante artikelen

Beleggen

Lees hier alles over beleggen en aanverwante artikelen

Fiscaal

Lees hier alles over fiscaal en aanverwante artikelen

Vermogensbeheer Journaal

homeAlgemeen › My Home is my Castle

donderdag 26 april 2018

My Home is my Castle

6 december - door: in: Algemeen

De Nederlandse economie herstelt zich maar langzaam en binnen Europa horen wij bij de achterblijvers als het gaat om economische groei. De consument blijft somber en een belangrijke reden hiervoor is de slechte huizenmarkt in Nederland. Daarbij wordt vaak vergeten dat de Nederlandse economie tot 2008 harder groeide dan veel andere Europese landen. Toen was de goede huizenmarkt een belangrijke reden voor deze hogere groei. De geschiedenis is bekend: vanwege de hypotheekrenteaftrek en de ruime kredietverlening door banken bleven de huizenprijzen stijgen. De politiek durfde in die goede jaren de hypotheekrenteaftrek niet aan te pakken. De huizenprijzen in Nederland stegen door tot de kredietcrisis en als gevolg van die kredietcrisis liep de bubbel leeg en zakte de huizenmarkt in. Dit werd nog versterkt door een overheid die precies op het verkeerde moment wel een begin maakte met het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Het is interessant een vergelijking te maken met de huizenmarkt in de VS, waar, weliswaar om een andere reden, ook sprake was van een bubbel die leegliep. In onderstaande grafiek ziet u de jaarlijkse prijsverandering van de huizenmarkt in de VS (rode lijn) en in Nederland (blauwe lijn) sinds 2001. In de VS stegen de prijzen eerst harder, maar begonnen ook eerder te dalen (medio 2006 daalt de rode lijn tot onder nul). Inmiddels stijgen de prijzen in de VS weer. Begin 2012 ging de lijn weer boven nul en over het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen gestegen met ongeveer 12%. In Nederland lopen we daarbij achter. We zien dat de prijzen dalen sinds begin 2009 en dat de prijzen over de afgelopen twaalf maanden nog steeds dalen met 4%. Maar het lijkt erop dat ook wij het dieptepunt achter ons hebben gelaten. Dit is belangrijk voor de economische groei. De VS hebben de recessie al enige tijd achter zich gelaten en groeien weer sinds 2012. De omslag in de huizenprijzen viel daar ongeveer mee samen. Dit is ook wel te begrijpen. Een consument die de waarde van zijn belangrijkste bezitting ziet dalen is veel minder positief dan een consument die de waarde van zijn belangrijkste bezitting ziet stijgen. Een verder herstel van de huizenmarkt zal de economische groei in Nederland daarom zeker ook helpen.

Klik hier voor afbeelding prijsontwikkeling huizenmarkt

De wereldwijde economie herstelt langzaam. Afgelopen week heeft de OESO haar voorspellingen over de economische groei in 2014 naar beneden bijgesteld. Anderzijds verwacht de OESO wel dat de groei in 2014 hoger zal zijn dan dit jaar en in 2015 weer hoger dan in 2014. Dat het herstel langzaam gaat is geen verrassing. We zien dat er nog volop gewerkt wordt aan het op orde brengen van de balansen bij de banken, de overheid en de consument. De Verenigde Staten lopen voor in het herstel, daar zijn tijdens de crisis ook de meest krachtige maatregelen genomen om de economie te saneren. Europa komt erachteraan maar werkt wel aan structurele hervormingen. Maar zoals altijd in Europa gaat dat traag. In Japan waar premier Abe samen met de Bank of Japan de economie fors gestimuleerd heeft komt het er nu op aan dat Abe ook hervormingen gaat doorvoeren om de Japanse economie weer concurrerend te maken. En zoals ook in Europa is stimuleren voor een politicus een stuk eenvoudiger dan hervormen. Goed nieuws kwam uit China waar de regering wel plannen bekend heeft gemaakt voor forse verdere hervormingen. Hervormingen in de landbouwsector kunnen er toe leiden dat boeren weer eigendomsrecht van land krijgen. De ervaring heeft geleerd dat dit kan leiden tot een forse stijging van de landbouwproductie. Ook de één kind politiek wordt langzaam vaarwel gezegd. Dit heeft op korte termijn weinig economische betekenis maar zal voor China op lange termijn essentieel zijn in de strijd tegen de vergrijzing. In ieder geval lijkt het erop dat de nieuwe Chinese leiders stappen zetten in de richting van een economie die meer is gebaseerd op binnenlandse consumptie en minder op investeringen en export. Dit kan de rest van de wereld helpen in haar economische groei.

Een sleutelrol blijft weggelegd voor centrale banken. De FED heeft de Amerikaanse economie met haar beleid uit de crisis geleid en is nog steeds de steun en toeverlaat van de markt en de Amerikaanse overheid om de groei op gang te houden. Dit jaar heeft de Amerikaanse overheid de bestedingen (en het begrotingstekort) flink verlaagd en dit was een forse rem op de Amerikaanse groei. Voor volgend jaar wordt verwacht dat het begrotingstekort nog maar licht verder zal dalen en dat zal de Amerikaanse groei helpen. Blijft voor de FED het uitermate lastige probleem dat ze moeten gaan starten met tapering (het afbouwen van de stimulering) zonder dat de markten schrikken, de kapitaalmarktrente fors stijgt, de aandelenkoersen in elkaar zakken en het economische herstel de nek wordt omgedraaid. Onze verwachting is dat de FED heel duidelijke signalen gaat afgeven dat zij de geldmarktrente nog heel lang laag zullen houden. Maar dat zij wel begin volgend jaar starten met deze tapering. De ECB heeft de rente verder verlaagd nu de angst voor deflatie in Europa is toegenomen. Om te stimuleren dat banken hun geld niet meer wegzetten bij de ECB overweegt zij zelf de rente voor banken negatief te maken zodat banken feitelijk moeten gaan betalen voor geld dat zij wegzetten bij de ECB. De ECB heeft van de vier grootste centrale banken het minst gedaan aan kwantitatieve stimulering (extra geld in de economie pompen). De verrassing kan zijn dat zij volgend jaar hier alsnog mee beginnen. Dit zal denken wij mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van de stress testen voor banken. Als blijkt dat het herstel van de balansen in Europa nog beperkt is kan de ECB met kwantitatieve stimulering de banken helpen hun balansen sneller op orde te brengen.

Visie

Nu uit de laatste notulen van de FED blijkt dat zij serieus nadenken over tapering is de rente weer wat opgelopen. Het is duidelijk dat de centrale banken de geldmarktrente nog heel lang laag zullen houden. Het risico dat de inflatie de komende maanden gaat stijgen is klein. In Europa zien wij zelfs de angst voor deflatie weer oplopen. Dit betekent dat de ruimte voor stijging van de kapitaalmarktrente beperkt is. Vanwege de inschatting dat de FED toch relatief snel zal beginnen met tapering is onze verwachting dat de kapitaalmarktrente licht kan stijgen de komende tijd. Deze stijging zal echter beperkt zijn. Het herstel van de economie, de lage rente en de goede balansstructuur van ondernemingen zijn positief voor de aandelenmarkten. Door de snellere stijging van de koersen dan de winsten in het afgelopen jaar is de waardering gestegen. Verdere winstgroei is nodig om de waardering niet te hoog te laten oplopen. Gezien de verwachte economische groei moeten bedrijven in staat worden geacht de winst te laten groeien volgend jaar.

Zoeken

Nieuwsbrief

Twitterfeed

@Efidenz: #positie #vermogensbeheer https://t.co/jHQsiS7ZF5
@DeeTimmermans: #Vermogensbeheerder zet #klimaatontkenners voor het blok aldus Finanz. Nieuwe trend? https://t.co/ATZfkm4XH3 VBDO… https://t.co/MagSnIxcJ4
@nielsSchreyers: Een voorproefje van eigentijds vermogensbeheer voor #belfius https://t.co/XF92CMr1LH

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook