Vermogens-
beheer

Lees hier alle vermogensbeheer en aanverwante artikelen

Beleggen

Lees hier alles over beleggen en aanverwante artikelen

Fiscaal

Lees hier alles over fiscaal en aanverwante artikelen

Vermogensbeheer Journaal

homeBeleggen › Over de top?

donderdag 26 april 2018

Over de top?

15 mei - door: in: Beleggen

In de Verenigde Staten behaalden de effectenbeurzen de afgelopen maand nieuwe toppen. Oude records werden verbeterd, nieuwe all time highs werden bereikt. Dit ondanks het feit dat we in een economische crisis zitten of op zijn minst langzaam uit het economische dal aan het kruipen zijn.

Nu is het voor sporters natuurlijk een topprestatie als zij nieuwe records vestigen, maar met beurzen is dat toch wel een ander verhaal. Want een nieuw record zegt eigenlijk niet zoveel. Je vergelijkt het met koersniveaus die in het verleden zijn behaald, maar koersniveaus van beurzen kunnen stijgen alleen al als gevolg van inflatie. Veel belangrijker dan koersniveaus en records zijn waarderingen van aandelen. Bank of America, een bank waarvan ik de research waardevol vind, heeft een mooie vergelijking gemaakt tussen de waardering van de Amerikaanse S&P 500 index toen die deze maand een record bereikten en het verleden toen eerdere records werden behaald. Dat was in maart 2000 en in oktober 2007.  De stand van de index ligt op ongeveer hetzelfde niveau, maar de waarderingsmaatstaven verschillen enorm. De winst per aandeel geeft weer hoeveel winst er per aandeel wordt gemaakt in de S&P 500. In 2000 was dit $ 51,02 en nu is dat ruim het dubbele namelijk $ 103,75. Het is ook ruim 17,5% hoger dan toen dit koersniveau in 2007 werd bereikt. Daarom is de koerswinstverhouding nu ook veel lager dan in het verleden.

Ik heb in vorige Birchviews al geschreven dat bedrijven hun balansen op orde hebben en veel minder schuld hebben dan in het verleden. Dat blijkt uit de verhouding netto schuld t.o.v. bruto winst. Die is nu 1,7 en was zowel in 2000 als in 2007 twee keer zo hoog. Ook de waarde van de onderneming op de beurs ten opzichte van de boekwaarde is nu lager dan in het verleden en het dividendrendement is hoger. Zeker als we dit vergelijken met de tien jaars rente. Het dividendrendement op aandelen in Amerika is nu hoger dan de rente op staatsleningen. De eerste conclusie die wij kunnen trekken is dat in 2000 er inderdaad sprake was een bubbel. De waardering van aandelen als gevolg van de internet euforie was heel hoog en dit heeft dan ook geleid tot het leeglopen van deze bubbel in de jaren daarna. Maar we zien ook dat de waardering van aandelen nu een heel andere is en dat er op dit moment geen sprake is van een bubbel. Ook ten opzichte van de vorige top in 2007 is de waardering van de aandelen aanzienlijk lager. Daarom zijn wij nog steeds positief over aandelen, de waardering is niet te hoog, de bedrijven hebben hun balansen op orde en het dividendrendement is aantrekkelijk, zeker in vergelijking met de rente. Natuurlijk zijn er risico’s zoals een mogelijke oorlog in Korea, een nieuwe vogelgriepepidemie in China en nieuwe problemen met de Euro. Maar dergelijke risico’s zijn altijd aanwezig. Wij volgen de ontwikkelingen hier nauwgezet maar geen van deze risico’s is op dit moment aanleiding voor ons om onze visie bij te stellen.

Een andere opvallende gebeurtenis was de reactie van markten en analisten op het groeicijfer van de economie in China. De groei in het eerste kwartaal bedroeg 7,7% terwijl de analisten 8% groei hadden verwacht. Dus dit cijfer viel tegen en dat leidde tot dalingen van aandelenkoersen. Wat bijzonder is, is dat de Chinezen nu al in staat zijn het groeicijfer over het eerste kwartaal te berekenen. China is een groot land met een bevolking van meer dan 1 miljard mensen en een infrastructuur die nog in opbouw is. Vergelijk dat eens met Nederland, waar ons eigen CBS pas medio mei een eerste inschatting geven over de groei in ons land in het eerste kwartaal. Ook in de Verenigde Staten komen ze pas aan het einde van de maand met een eerste indicatie van de groei in het eerste kwartaal en dat cijfer wordt daarna nog drie keer bijgesteld voor er een definitief groeicijfer wordt gegeven. Kortom het groeicijfer over de economie in China is geen weergave van de werkelijke groei maar een door de overheid gewenst cijfer. China is ten slotte nog altijd een planeconomie. Het doel van de Chinese overheid voor dit jaar is een groei van 7,5% dus dit cijfer past daar keurig bij. Het is daarom vreemd dat analisten dit cijfer zo serieus nemen. Om een goed beeld te krijgen hoe de economie in China zich ontwikkelt kun je beter kijken naar cijfers die niet afkomstig zijn of gecontroleerd worden door de Chinese overheid zoals de inkoopmanagersindex van HSBC en dat cijfer is gestegen in maart. Beleid

Ondanks de correcties die wij de afgelopen maand op de aandelenmarkten hebben gezien voelen wij ons nog steeds comfortabel met de overweging van aandelen die wij op dit moment hebben. De cijfers die ondernemingen tot nu toe hebben bekend gemaakt over het eerste kwartaal geven aan dat de winsten over het algemeen iets hoger zijn dan de verwachting, daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de omzetten heel licht lager zijn dan de verwachtingen. Wij blijven er van uitgaan dat de economie in de wereld in de loop van dit jaar iets zal aantrekken en wij denken dat ondernemingen hierdoor een verdere winststijging kunnen realiseren. Dit zal geen forse winststijging zijn, maar gezien de waardering van de aandelenmarkten blijven wij positief. Wij zijn overigens niet negatief over obligaties: de inflatie is en blijft nog altijd laag, maar wij verwachten geen verdere rentedalingen meer op de obligatiemarkten. Daardoor zal het resultaat op obligaties in lijn blijven met de rente en dus zo’n twee a drie procent bedragen.

Hieronder vindt u het performance overzicht van de modelportefeuille van Birch Caring Capital in vergelijking met de benchmark vanaf 1 januari 2012. Met deze portefeuille hebben wij in maart een rendement behaald van 2,1%. Met aandelen behaalden we een resultaat van 2,7%. Met vastrentende waarden was het resultaat 1,1%.   Deze modelportefeuille heeft een strategische verdeling van 50% zakelijke waarden en 50% vastrentende waarden. De performance van de door Birch Caring Capital beheerde portefeuilles kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld als gevolg van een andere verdeling of een andere startdatum. Het rendement op deze portefeuille is berekend voor aftrek van kosten voor beheer en kosten van de depotbank. Kosten van beleggingsfondsen zijn wel meegenomen in het rendement

©Birch Caring Capital 2013, niets uit dit document mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van de auteur

Zoeken

Nieuwsbrief

Twitterfeed

@Efidenz: #positie #vermogensbeheer https://t.co/jHQsiS7ZF5
@DeeTimmermans: #Vermogensbeheerder zet #klimaatontkenners voor het blok aldus Finanz. Nieuwe trend? https://t.co/ATZfkm4XH3 VBDO… https://t.co/MagSnIxcJ4
@nielsSchreyers: Een voorproefje van eigentijds vermogensbeheer voor #belfius https://t.co/XF92CMr1LH

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook